De Borselse sprinter

Sprinternieuws

   feb 20

Vers van de Pers

CORONA VIRUS

Het Corona virus heeft verstrekkende gevolgen voor het uitvoeren van onze activiteiten. Het heeft Nederland nog steeds in zijn greep, en beïnvloed ook onze primaire doelstelling, het voorkomen van eenzaamheid onder de mensen. Wij hopen alleen maar dat u allen gezond door deze vreselijke periode heen komen en dat we u na de crisis weer vele malen mogen begroeten. 

Helaas moeten wij i.v.m. verdere verspreiding van het virus ook onze maatregelen nemen. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM.

ALLE activiteiten zijn zeker tot nader berichtgeving GEANNULEERD.

Ons maandelijks info blad “SPRINTERNIEUWS” waarin alle activiteiten vermeld worden, zal tot we weer gaan rijden NIET meer verzonden worden.

Zodra er (hopelijk) positief nieuws is, wordt dit hier gemeld.

ENQUETE BORSELSE SPRINTER

In de afgelopen maanden hebben onze telefoon medewerkers vele deelnemers aan onze activiteiten benaderd en geïnformeerd wat hun wensen zijn. Bijgaand de uitkomst van dit onderzoek:

141 deelnemers hebben hun wensen kenbaar gemaakt.

Categorische belangstelling:

Ambacht /Hobby                       52 personen

Toneel / Film                             46 personen

Bingo                                        51 personen

Lunch / Buffet                           95 personen

Diner / meer gangen menu      78 personen

Museum / Kerk / klooster         71 personen

Muziek / Zang / Concert          60 personen

Sport                                          8 personen

Tuin / Bloemen / Planten         81 personen

Dieren                                     58 personen

Rondrit                                 103 personen

Rondvaart                              93 personen

Markt / Winkelen                    55 personen

Pick-nick                                54 personen

Gevraagd is ook naar de dagen van de week waar de voorkeur naar uit ging:

Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag is de meeste belangstelling voor, maar voor de zondag, dinsdag, is er ook voldoende belangstelling om te reizen. 

Wij danken onze vrijwillige medewerkers voor het inventariseren van de wensen en natuurlijk ook alle deelnemers die we gesproken hebben tijdens deze sombere Corona periode. De uitkomst biedt zeker garanties voor het programma in de toekomst zodra we weer mogen gaan rijden.

 

 

 

Het is zover, de nieuwe Borselse Sprinter is gearriveerd.

Op 24 oktober 2019, is de nieuwe Borselse Sprinter aan het bestuur van de Stichting “Vrienden van de Borselse Sprinter” overhandigd.

Dit gebeurde feestelijk in de werkplaats van de gemeente Borsele. De wethouder mevrouw Marga van de Plasse werd door Zeeuwse Sien met de nieuwe bus naar de werkplaats gebracht. Alle lof werd door de Wethouder geuit tot de vrijwilligers die de mensen tijdens de vele activiteiten altijd weer uit de eenzaamheid wisten te halen. Onder toeziend oog van Zeeuwse Sien is de sleutel van de bus aan Dik van den Bos, de voorzitter van de stichting, overhandigd. Dat de Borselse Sprinter zich bewezen heeft en een plaats in de gemeente Borsele heeft weten te creëren blijkt wel uit het feit dat we een nieuwe bus ter beschikking hebben gekregen van de gemeente. 

De nieuwe Sponsor van de Borselse Sprinter

Nadat R & B wonen te kennen had gegeven dat sponsoring van de Borselse Sprinter niet meer mogelijk was, moesten we naarstig op zoek naar een nieuwe sponsor. Wij wilden de ritprijzen op hetzelfde niveau houden als met de “oude” bus. Gelukkig voor ons,

heeft Zeeland Refinery een bijdrage aan de bus geschonken waardoor we onze doelstelling, bestrijden van de eenzaamheid, op oude voet kunnen voortzetten.

Einde sponsoring R & B wonen. 

R&B wonen heeft de afgelopen 10 jaar een jaarlijkse bijdrage geleverd. Hartelijk dank namens ALLE medewerkers van de Stichting.

Borselse Sprinter voor de duizendste keer op pad (Omroep Zeeland) 2 november 2018

De Borselse Sprinter bereikt een mijlpaal: voor de duizendste keer trekt het busje het land in met aan boord inwoners die niet of moeilijk in staat zijn activiteiten te bezoeken en dit graag met anderen willen doen.

De Borselse Sprinter is een project van de gemeente Borsele, en wordt gedraaid door vrijwilligers. Daar zijn er 22 van. Vier werken achter de schermen, de rest doet dienst als chauffeur en begeleider tijdens de uitstapjes. In de bus kunnen zeven mensen mee.

In december 2009 reed de Borsele Sprinter voor de eerste keer in het kader van het ‘Project Eenzaamheid’ van de gemeente Borsele. “Openbaar vervoer is in de meeste kernen minimaal”, vertelt Dik van den Bos, voorzitter van de Stichting Vrienden van de Borselse Sprinter. “De mensen kwamen eigenlijk het huis niet meer uit.”

Sinds de start is het aantal mensen dat er gebruik van maakt gegroeid tot zo’n 250. Ze maken uitstapjes in het gebied tussen Rotterdam, Tilburg en Brugge. Het gaat om uiteenlopende activiteiten, van een bezoekje aan een streekmarkt en het bijwonen van een optreden tot museumbezoek.

“Het hoeft niet direct in de omgeving te zijn, dan maken we eerst een mooie rit”, vertelt . De duizendste rit wordt een tour over de dijken in Zuid-Beveland en eindigt bij het dorpshuis in ‘s-Gravenpolder waar een feestje op het programma staat.

Alle chauffeurs medisch gekeurd, 31 augustus 2018.

Omdat onze chauffeurs bijna allemaal gepensioneerd zijn, hebben wij als bestuur besloten dat AL onze chauffeurs een medische keuring moesten ondergaan. Dit is dus eind augustus gerealiseerd. Alle chauffeurs hebben de keuring doorstaan. Hiermede hopen wij een stukje kwaliteit en veiligheid toe te voegen aan de ritten die gereden worden. Dit houdt dan ook meteen in dat toekomstige chauffeurs voordat ze aangesteld worden ook in het bezit moeten zijn van deze keuring.

100e Rit Lein Kodde, 8 februari 2018.

Lein Kodde, chauffeur van het eerste uur reed op 8 februari zijn honderdste rit!

Hij is daarvoor in de bloemetjes gezet ( zie foto album) en de persfotograaf heeft het vastgelegd. Lein doet, naast chauffeur, ook veel ander werk voor de Sprinter. Hij was ruim zeven jaar penningmeester van het bestuur en is altijd bereid om te helpen met allerlei werkzaamheden. We hopen dat hij het nog vele jaren kan en wil doen. Lein, nogmaals onze hartelijke dank!

Maart 2018 100e SprinterNieuws

Ook ons maandelijkse activiteitenprogrammablad ‘SprinterNieuws’, is met dit blad honderd keer verschenen. Honderd maanden lang rijdt de Borselse Sprinter om deelnemers op te halen en thuis te brengen. We rijden door Zeeland en naaste omgeving, bezoeken activiteiten of gaan gezellig samen lunchen. Maart 2018 rijden we de 100ste maand!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.