De Borselse Sprinter

Sprinternieuws

   Apr 18

Algemene informatie

Gebruikt u een rolstoel of rollator? Graag doorgeven bij aanmelden.

Vriendelijk verzoeken we u bij voorkeur met uw pinpas te betalen!

Lunchpakket mee?

Bij lange ritten vanaf half de morgen tot laat in de middag, behalve natuurlijk bij lunchritten, wordt u gevraagd uw lunchpakket me te nemen!

Voor alle duidelijkheid hebben we het bij de betreffende ritten vermeld!

VOOR WIE IS DE BUS BEDOELD?

De bus is bedoeld voor inwoners van de gemeente Borsele – jong en oud – die niet of moeilijk in staat zijn activiteiten te bezoeken en dit graag met anderen willen doen. Ook mantelzorgers, hulpbehoevenden en inwoners uit zorgwoningen kunnen gebruik maken van de bus. De bus is volledig aangepast. Hierdoor is er plaats voor twee rolstoelen.dsc_5916

WAT KOST EEN RIT?

De kosten van een rit met de  Borselse Sprinter zijn afhankelijk van de activiteit. U vindt de kosten in het activiteiten programma.

BIJDRAGEREGELING MINIMABELEID

De activiteiten van de Borselse Sprinter komen in aanmerking voor de Bijdrageregeling Minimabeleid vanuit het Declaratiefonds van GR de Bevelanden waaraan de gemeente Borsele deelneemt. Wilt u weten of hiervoor in aanmerking komt? Ga dan naar de bovenstaande link (Bijdrageregeling Minimabeleid). Hier vindt U een uitgebreide toelichting of you in aanmerking komt voor deze bijdrage. Tevens staan er aan het eind de aanvraag- en declaratieformulieren U kunt ook contact opnemen met de GR de Bevelanden afdeling WIZ, Telefoon (0113) 239100. E-mailadres: info@grdebevelanden.nldsc_5892

 

HUREN BORSELSE SPRINTER?

Instellingen en vrijwilligersorganisaties kunnen de bus huren. De activiteit waarvoor de bus gebruikt wordt, moet aansluiten bij het concept van de  Borselse Sprinter. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via:

  •  info@borselsesprinter.nl  ;
  • onze Administratieve medewerker Jan Slabbekoorn, E-mail  sprinterjan@solcon.nl ;
  • of op één van onze bel-ochtenden maandag of woensdag tel. nr. 06-52560982 .

 

dsc_5958dsc_5961

 

CADEAUBON 

Vindt u het ook zo moeilijk wat u nu weer eens cadeau kan geven aan uw vriend(in), buurvrouw/-man, ouder(s), familielid of andere bekenden? Wij hebben een goed idee voor u! Geeft u ze een:

Cadeaubon van de Borselse Sprinter!

Wij hebben cadeaubonnen te koop voor € 10,00 en € 20,00. Deze zijn tot 2 jaar na uitgifte geldig om een rit me te maken.

U zoekt in het Sprinternieuws of op de website een leuke rit naar keuze.

Vervolgens belt u tijdens de belochtend (ma en wo van 09.00 – 11.00 uur) en reserveert u. De Borselse Sprinter doet de rest.

Komt de ritprijs niet overeen met de waarde van de cadeaubon, dan vult u het bedrag aan. Het kan ook zo zijn dat de rit die u gaat maken goedkoper is. Dan krijgt u het overschot terug.

Een fijn cadeau voor gever en ontvanger! 

Waar koop ik cadeaubonnen van de Borselse Sprinter

De cadeaubonnen zijn verkrijgbaar via St. Vrienden van de Borselse Sprinter, contactpersoon:  Henk Meulmeester, telefoonnummer 06 39135399