De Borselse sprinter

Sprinternieuws

   apr 18

Algemene informatie

VOOR WIE IS DE BUS BEDOELD?

De bus is bedoeld voor inwoners van de gemeente Borsele – jong en oud – die niet of moeilijk in staat zijn activiteiten te bezoeken en dit graag met anderen willen doen. Ook mantelzorgers, hulpbehoevenden en inwoners uit zorgwoningen kunnen gebruik maken van de bus. De bus is volledig aangepast. Hierdoor is er plaats voor twee rolstoelen.dsc_5916

 

WAT KOST EEN RIT?

De kosten van een rit met de  Borselse Sprinter zijn afhankelijk van de activiteit. U vindt de kosten in het activiteiten programma.

 

BIJDRAGEREGELING MINIMABELEID

De activiteiten van de  Borselse Sprinter  komen in aanmerking voor de Bijdrageregeling Minimabeleid vanuit het Declaratiefonds  van GR de Bevelanden waaraan de gemeente Borsele deelneemt.  Wilt u weten of hiervoor in aanmerking komt? Ga dan naar de bovenstaande link (Bijdrageregeling Minimabeleid). Hier vindt U een uitgebreide toelichting of u in aanmerking komt voor deze bijdrage. Tevens staan er aan het eind de aanvraag- en declaratie formulieren  U kunt ook  contact opnemen  met de GR de Bevelanden afdeling WIZ, Telefoon (0113) 239100. E mail: info@grdebevelanden.nldsc_5892

 

 

HUREN BORSELSE SPRINTER?

Instellingen en vrijwilligersorganisaties kunnen de bus huren. De activiteit waarvoor de bus gebruikt wordt, moet aansluiten bij het concept van de  Borselse Sprinter. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via:

  •  info@borselsesprinter.nl  ;
  • onze Administratieve medewerker J. Slabbekoorn, E-mail  sprinterjan@solcon.nl ;
  • of op één van onze bel-ochtenden maandag of woensdag tel. nr. 06-52560982 .

 

dsc_5958dsc_5961dscn1301dscn1287De Oliemeulen 02dscn0804